Het managen van een conferentie binnen een bedrijf kan al een hele klus zijn. Een van de delicate aspecten van een conferentie is dat alle leden aanwezig zijn. Als een lid afwezig is, wordt het moeilijker om met beslissingen en plannen te komen. Het zou ook moeilijk zijn om het afwezige lid tijdens de conferentie te laten leren en het hoofd te bieden aan wat hij heeft gemist. Met conference calls kan deze situatie nu echter worden vermeden en kunnen conferenties worden verbeterd. Uw keuze aan vergaderlocaties kan zowel u als het bedrijf dat u vertegenwoordigt maken of breken.